duscholux

Duscholux

Spoločnosť Duscholux, ktorej súčasné produktové portfólio sa pohybuje od sprchových kútov až po jednotlivé kúpeľne snov, vytvára základ pre konvenčné sprchové kúty v Európe v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Čo začalo so sklopnou sprchovkou, je dnes široká škála výrobkov s najnovším dizajnom a vybavením pre kúpeľne. 

Skupina Duscholux, jeden z popredných svetových výrobcov sprchových kútov, prevádzkuje 4 výrobné prevádzky a početné predajné organizácie na distribúciu svojich výrobkov. Švajčiarske ústredie skupiny a jej centrálne IT služby sa nachádzajú v Thun - bránou do Bernskej vysočiny.

Zameraním sa na požiadavky trhu, stanovením vysokých štandardov v rámci organizácie a prijímaním moderných štruktúr a progresívnych podmienok zamestnania má skupina v úmysle udržať si svoje vedúce postavenie na trhu a v budúcnosti aj naďalej stanovovať referenčné hodnoty.